Digital Disruption: Hvad er det?

Digital disruption er over os, men hvad er det? Hvordan kan det være, at de små virksomheder kan konkurrere med de små virksomheder og vinde?

Hele svaret ligger i den teknologiske udvikling. Udviklingen er i konstant forandring. Dette sker ved en eksponentiel udvikling. Derfor kan det være rigtig svært for store veletablerede virksomheder at forudse hvordan markedet kommer til at se ud i fremtiden. I et globalt studie mener 52% af ledere at deres organisation ikke vil fortsætte i den nuværende form i 2021, grundet digital disruption.

At vi oplever den eksponentielle udvikling i dag skyldes i høj grad nogle store tendenser der sker i samtiden.

5 store tendenser

Internet of things

En vigtig faktor er ”Internet of Things”, som betyder at alt kommunikerer. Der er efterhånden ved at komme internet i alt. Både i hjem og bil og lignende, og det forventes at der i fremtiden kun vil komme mere. Fx er Amazon i gang med at lave højtalere der kan fungere som personlig assistent. Den kan klare nemme opgaver som at bestille dagligvarer via Amazon.

VR og AR

En anden faktor er virtual- og argumented reality, betyder at kommunikere mere visuelt og til flere sanser. Der skal altså opfindes en ny måde at få informationer på. Vi kommunikerer ikke nødvendigvis på den mest hensigtsmæssige måde. Derfor er store virksomheder som google og facebook. Fx “google glass”.

Kunstig intelligens

En tredje faktor er kunstig intelligens. Dette betyder maskiner der kan tænke. Fx har google lanceret ”smart reply” til Gmail, som gør at computeren selv kan foreslå 3 forskellige svarmuligheder til mails. Disse computerbaserede analyser vil i fremtiden kunne være med til at løse fremtidige problemer inden for miljø mm. Altså store analyser som vil kunne tage mennesker flere år at komme frem til, som en computer ville kunne finde løsninger på, på kort tid.

Robotter

En fjerde faktor er robotter. Robotterne kan mere og mere, og vil langsomt begynde at overtage arbejdspladser. Dette betyder ikke at alle arbejdspladser bliver overtaget, men i stedet at der i fremtiden vil komme nye og anderledes jobtyper. Nogen som vi ikke nødvendigvis kan forudse på nuværende tidspunkt.

Uddannelse

En sidste faktor er uddannelse. En uddannelse man har taget for 20 år siden kan være fuldstendig ubrugelig i dag. Samtidig er der i dag kommet nye og smartere måder at uddanne sig på end dengang, og denne udvikling kommer kun til at fortsætte. Derfor er vi som mennekser nødt til at være evighedsstuderende hvis vi skal holde os up to date.

Denne udvikling kaldes derfor af mange for den fjerde industrialiseringsbølge.

Hvorfor skaber digital disruption muligheder for små virksomheder

På grund af den nye virkelighed som Digital Disruption skaber, giver det en masse nye muligheder for nye virksomheder at komme ind i branchen, og slå de store.

Dette skyldes blandt andet, at mange af de nuværende store virksomheder har et konservativt blik på hvordan virksomheden skal køres. De er typisk ikke opmærksomme nok på den hurtige udvikling. Et klassisk eksempel på dette er Nokia.

En anden årsag kan være hvis der sker store ændringer i en branche, som alle virksomheder er nødt til at reagere på. Det vil typisk være sværere at få en virksomhed med 10.000 ansatte til at blive omstillet efter forandringerne, end en virksomhed med 10 ansatte.

Samtidig efterspørger digital disruption nytænkning. Dette kan nogen gange være svært for store virksomheder, da de i forvejen har en fast kerne, hvor det på nuværende tidspunkt går godt. Nytænkning kan både være en succes og en fiasko. Viser det sig at være en fiasko, og er virksomheden blevet omstillet efter det, vil det kunne give et kæmpe tab. Dette tab er nemlig ikke så stort for de små og nye virksomheder, fordi de ikke har nær så meget at miste som de store virksomheder. Omvendt har de heller ikke en fast kerne.

Eksempel på virksomhed der har haft succes med digital disruption.

Et eksempel på en lille virksomhed der ved nytænkning har været i stand til at slå de helt store konkurrenter er Uber.

Uber har især benyttet faktoren ”Internet of things” til at blive så store som de er. Man kan altid nemt få fat på en Uber, hvilket har været grunden til at alle bruger det. Samtidig kan det gøres billigere end de normale taxafirmaer. Brugen af internet of things har derfor været med til at gøre Uber til det største taxaselskab i verdenen. Også selvom de ikke ejer nogen taxaer.

Det havde man ikke kunne forestille sig for 20 år siden.